Honorujemy karty: Multisport, Medicover, Fitprofit

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ochrona danych osobowych oraz prywatność osób odwiedzających stronę internetową https://slim-gym.pl są szczególnie ważne dla DARO FP DARIUSZ DOBRUCKI z siedzibą w Zabrzu 41-800 przy ul. F. Roosevelta 20 D, NIP: 648 162 23 90. Z tego powodu zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniami opowiadamy się za ochroną Państwa prywatności oraz prawa do ochrony Państwa danych i przestrzegamy w tym celu właściwych przepisów. Pozyskiwanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych poprzez stronę internetową www.slim-gym.pl odbywa się zgodnie z poniższą Polityką prywatności i zgodnie z zasadą minimalizacji danych oraz celowego wykorzystania danych.

 

1. NAZWISKO ORAZ DANE KONTAKTOWE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZETWARZANIE DANYCH ORAZ PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

a. Administratorem danych osobowych Członkini, które są przechowywane zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, jest firma DARO FP DARIUSZ DOBRUCKI

 

z siedzibą w Zabrzu 41-800 przy ul. F. Roosevelta 20 D, NIP: 648 162 23 90

 

b. Odbiorcą danych osobowych Członkini jest firma DARO FP Dariusz Dobrucki, osoby przetwarzające dane dla firmy DARO FP Dariusz Dobrucki w celach księgowych, świadczenia usług prawnych oraz osoby świadczące pracę na rzecz firmy DARO FP Dariusz Dobrucki na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego w celu wykonania Umowy o członkostwo;

 

c. Dane osobowe Członkini przetwarzane są w celu prawidłowego wykonania Umowy o członkostwo oraz w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych tj. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;

 

d. Przetwarzanie danych osobowych Członkini w innych celach niż wskazane w pkt 3 odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Członkini i w zakresie wskazanym w tej zgodzie;

 

e. Członkini posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy się zwrócić do administratora danych osobowych na jego adres lub wysłać wiadomość drogą e-mail; klub.zabrze@gmail.com

 

2. GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH, A TAKŻE RODZAJ I CEL ICH WYKORZYSTANIA

 

a) Przy odwiedzaniu strony internetowej

 

Przy przeglądaniu naszej strony internetowej www.slim-gym.pl w wyszukiwarce działającej na Państwa urządzeniu informacje są automatycznie wysyłane do serwera naszej strony internetowej. Są one tymczasowo przechowywane w tzw. logu. Informacje gromadzone bez Państwa udziału i przechowywane aż do automatycznego wygaśnięcia to:

 

– adres IP komputera,
– data i godzina dostępu,
– nazwa i URL pobranych danych,
– strona internetowa, z której uzyskano dostęp (Referrer URL),
– używana przeglądarka lub ewentualnie system operacyjny Państwa komputera, a także nazwa dostawcy usług.

 

Powyższe dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 

– zagwarantowanie bezproblemowego nawiązania połączenia ze stroną internetową,
– zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
– ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, oraz
– w innych celach administracyjnych.

 

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych wyżej celów przetwarzania danych. W żadnym przypadku nie wykorzystujemy zgromadzonych danych w celu wyciągania wniosków o Państwa osobie.

 

Ponadto przy odwiedzaniu naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies, a także usługi analityczne. Szczegółowe wyjaśnienia na ten temat znajdują się w punktach 4 i 5 niniejszej Polityki prywatności.

 

b) Przy korzystaniu z naszych formularzy kontaktowych w sprawie treningu próbnego

 

W przypadku zainteresowania treningiem próbnym oferujemy Państwu możliwość nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej. W zależności od formularza niezbędne jest podanie różnych danych. W naszym formularzu konieczne jest podanie Państwa imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego, wybranego terminu, konieczne jest podanie dodatkowo liczby osób biorących udział w treningu, informacje o celu takiego treningu oraz informacje o tym, czy są Państwo zainteresowani naszą koncepcją odżywiania. Podanie danych kontaktowych, wybranego terminu i klubu jest konieczne, byśmy mogli nawiązać z Państwem kontakt i uzgodnić termin treningu próbnego. 

 

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu odbywa zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody. Ponadto podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes wynika z zainteresowania partnera franczyzowego pozyskaniem klienta na trening próbny.

 

Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej oferty.

 

Podstawę prawną przekazywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, a także art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

 

Dane osobowe gromadzone na potrzeby treningu próbnego są usuwane po sześciu miesiącach.

 

c) Przy korzystaniu z naszych formularzy kontaktowych w celu otrzymywania dalszych informacji

 

W przypadku zainteresowania otrzymywania dalszych informacji na temat oferty fitness dajemy Państwu możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej. Konieczne jest przy tym podanie Państwa imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego oraz wybranego klubu, którym są Państwo zainteresowani tak, byśmy mogli nawiązać z Państwem kontakt i przekazać dalsze informacje.

 

Przetwarzanie danych w celu nawiązania z nami kontaktu odbywa zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody. Ponadto podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes wynika z zainteresowania partnera franczyzowego pozyskaniem klienta na trening próbny.

 

Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej oferty.

 

Przekazywanie danych odbywa zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody. Ponadto podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes wynika z zainteresowania partnera franczyzowego pozyskaniem klienta na trening próbny.

 

Dane osobowe gromadzone przez nas są usuwane po sześciu miesiącach.

 

d) Przy korzystaniu z naszego ogólnego formularza kontaktowego lub nawiązywania kontaktu drogą mailową, pocztową, przez telefon lub faks

 

W przypadku pytań wszelkiego rodzaju dajemy Państwu możliwość nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej lub w inny sposób (telefon, faks, e-mail, poczta).

 

Przy korzystaniu z formularza kontaktowego konieczne jest podanie imienia i nazwiska, ważnego adresu mailowego i numeru telefonu tak, byśmy wiedzieli, od kogo pochodzi dane zapytanie, aby móc na nie odpowiedzieć lub nawiązać z Państwem kontakt.

 

W przypadku nawiązywania kontaktu w inny sposób gromadzimy udostępnione dane i ewentualnie inne dane kontaktowe (imię, nazwisko, ewentualnie adres, numer telefonu i adres e-mail), a także treść Państwa zapytania, aby móc na nie odpowiedzieć.

 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO lub art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes wynika z potrzeby udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przy korzystaniu z formularza kontaktowego ponadto następuje przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody.

 

Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej oferty.

 

Dane są z zasady usuwane po upływie terminu przedawnienia. Obecnie wynosi on 3 lata od zakończenia roku, w którym zakończył się ewentualny stosunek prawny z Państwem lub kiedy z końcem roku, w którym zadali Państwo zapytanie nie dochodzi do żadnego stosunku prawnego z Państwem. Wyłączone są z tego dane, które musimy przechowywać zgodnie z przepisami podatkowymi lub handlowymi. Do usunięcia danych dochodzi po upływie tych terminów, które obecnie wynoszą 6 i 10 lat.

 

e) Dane pracowników i partnerów handlowych

 

Przechowujemy ewentualne dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, przynależność firmową) osób do kontaktu naszych partnerów handlowych w celu przygotowywania, zawierania i realizowania umów. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes prawny wynika z celu przygotowywania, zawierania i realizowania umów. Dane są z zasady usuwane po upływie terminu przedawnienia. Obecnie wynosi on 3 lata od zakończenia roku, w którym zakończył się ewentualny stosunek prawny z partnerem handlowym. Wyłączone są z tego dane, które musimy przechowywać zgodnie z przepisami podatkowymi lub handlowymi. Do usunięcia danych dochodzi po upływie tych terminów, które obecnie wynoszą 6 i 10 lat.

 

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż podane poniżej nie ma miejsca.

 

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim:

 

– jeśli udzielili Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit a RODO,
– kiedy przekazanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit a RODO i nie ma żadnej podstawy do zakładania, że mają Państwo uzasadniony interes w nieprzekazywaniu swoich danych,
– w przypadku kiedy przekazywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit c RODO stanowi obowiązek ustawowy, a także
– kiedy jest to dozwolone na mocy prawa i niezbędne zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit b RODO na potrzeby realizacji stosunków umownych z Państwem lub zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO istnieje z naszej strony uzasadniony interes i nie ma żadnej podstawy do zakładania, że mają Państwo uzasadniony interes w nieprzekazywaniu swoich danych.

 

Przekazywanie danych odbywa się w szczególności w ramach naszej współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług.

 

4. COOKIES
Na swojej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Są to małe pliki automatycznie obsługiwane w Państwa przeglądarce i przechowywane na Państwa urządzeniu (laptopie, tablecie, smartphonie lub innym) podczas odwiedzania naszej strony.

 

Pliki cookies przechowują informacje, które pojawiają się w związku z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że zdobywamy w ten sposób bezpośrednią wiedzę o Państwa tożsamości.

 

Wykorzystanie plików cookies służy z jednej strony temu, byśmy mogli lepiej dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Stosujemy zatem tzw. cookie sesji (session cookies), aby dowiedzieć się, że odwiedzili już Państwo poszczególne części naszej strony internetowej. Te pliki są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

 

Ponadto w celu optymalizacji łatwości obsługi stosujemy również cookies tymczasowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie wykrywane jest, że już Państwo u nas byli i jakie dane oraz ustawienia Państwo wprowadzili tak, by nie trzeba było ponownie ich podawać.

 

Z drugiej strony stosujemy pliki cookies, aby uzyskać statystyczne informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty dla Państwa (patrz punkt 5). Te pliki cookies umożliwiają nam automatycznie rozpoznanie w przypadku ponownej wizyty na naszej stronie. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie.

 

Dane przetwarzane przez pliki cookies są niezbędne w wymienionych celach do ochrony naszego uzasadnionego interesu, a także osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

 

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Jednak mogą Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, by na Państwa komputerze nie były przechowywane żadne cookies lub by zawsze wyświetlał się komunikat zanim obsłużony zostanie nowy plik cookie. Całkowita dezaktywacja cookies może jednak doprowadzić do tego, że nie będą mogli Państwo skorzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 

5. NARZĘDZIA DO ANALIZY/NARZĘDZIA DO MONITOROWANIA

 

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki do monitorowania są wprowadzane na podstawie prawnej w postaci art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO. Dzięki stosowanym środkom do monitorowania chcemy zapewnić formę naszej strony dopasowaną do potrzeb oraz nieustanną jej optymalizację. Po drugie stosujemy środki do monitorowania, aby uzyskać statystyczne informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy postrzegać jako uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów.

 

Poszczególne cele przetwarzania danych i kategorie danych należy wnioskować z odpowiednich narzędzi do monitorowania.

 

a) Google Analytics

 

W celu zapewnienia formy naszej strony dopasowanej do potrzeb oraz jej nieustannej optymalizacji wykorzystujemy Google Analytics, internetowe narzędzie do analizy od Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwane dalej „Google”). W związku z tym tworzone są pseudoanonimowe profile użytkowe i wykorzystywane są pliki cookies (patrz punkt 4). Informacje zgromadzone przez cookies w związku z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej, takie jak

 

– rodzaj/wersja przeglądarki,
– wykorzystywany system operacyjny,
– referrer URL (wcześniej odwiedzona strona),
– nazwa hosta komputera otrzymującego dostęp (adres IP),
– godzina zapytania serwerowego,

 

są przenoszone na serwer w Stanach Zjednoczonych (należący do Google) i tam przechowywane. Są one wykorzystywane, aby analizować korzystanie ze strony internetowej, sporządzać raporty o działaniach na stronie internetowej oraz świadczenia kolejnych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu na potrzeby badań rynkowych i kształtowania tych stron internetowych zgodnie z potrzebami. Dane te są ewentualnie przekazywane do osób trzecich, o ile jest to wymagane prawnie lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. W żadnym przypadku Państwa adres IP nie jest powiązany z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane tak, by niemożliwe było ich przypisanie (IP masking).

 

Mogą uniemożliwić Państwo instalację cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; jednakże zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku niemożliwe może okazać się korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

 

Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych pozyskanych przez cookies i związanych z użytkowaniem przez Państwa strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

 

Alternatywą dla dodatku do przeglądarki, w szczególności w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie w ten link. Ustawiona zostanie opcja „opt-out-cookie”, która uniemożliwi gromadzenie Państwa danych w przypadku odwiedzenia tej strony internetowej w przyszłości. Opt-out-cookie działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej oraz zostanie zarchiwizowana na Państwa urządzeniu. Jeśli pliki cookie wygasną w tej przeglądarce, muszą Państwo od nowa ustawić opt-out-cookie.

 

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajdą Państwo na przykład w dziale pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

 

b) Google AdWords Conversion Tracking

 

Aby uzyskać statystyczne informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty, wykorzystujemy ponadto Google AdWords Conversion Tracking. Google AdWords zapisuje na Państwa komputerze pliki cookies (patrz punkt 4), jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę poprzez reklamę Google.

 

Te pliki cookies tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza konkretne części strony internetowej klienta AdWords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą się dowiedzieć, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

 

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Cookies nie mogą tym samym być monitorowane przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane przy pomocy conversion cookies służą do sporządzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na conversion tracking. Klienci AdWords dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznakowaną tagiem conversion tracking. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji o tym, przy pomocy których da się zidentyfikować użytkownika osobiście.

 

Jeśli nie chcą brać Państwo udziału w procedurze trackingu, mogą Państwo również odrzucić akceptowanie plików cookies do tego niezbędnych – na przykład w ustawieniach przeglądarki, która dezaktywuje automatyczne akceptowanie cookies. Mogą Państwo dezaktywować również pliki cookies do conversion tracking, ustawiając swoją przeglądarkę tak, by cookies były blokowane przez domenę „www.googleadservices.com”. Pouczenie o ochronie danych Google dotyczące conversion tracking znajdą Państwo tutaj (https://services.google.com/sitestats/pl.html).

 

6. WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO na naszej stronie internetowej umieszczamy wtyczki mediów społecznościowych takich jak FacebooK, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing, Google+ oraz Youtube, aby nasza firma stała się bardziej znana za ich pośrednictwem. Stojący za tym cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Ich usługodawcy muszą przyjąć odpowiedzialność za ich funkcjonowanie zgodne z polityką ochrony danych. Podłączenie przez nas tych wtyczek odbywa się w drodze tzw. metody dwóch kliknięć, aby jak najlepiej chronić użytkowników naszej strony.

 

a) Facebook

 

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki Facebooka po to, by w bardziej osobisty sposób kształtować korzystanie z niej. W tym celu wykorzystujemy przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij”. Mowa tutaj o ofercie spółki FacebooK Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

 

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednio połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i podłączana do strony internetowej.

 

Poprzez podłączenie wtyczki Facebook otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny również wtedy, kiedy nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub nie są już Państwo na nim zalogowani. Takie informacje (w tym Państwa adres IP) są przesyłane z Państwa przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

 

Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto na Facebooku, Facebook może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli współpracują Państwo z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednie informacje są również przesyłane na serwer Facebooka i tam przechowywane. Informacje są ponadto publikowane na Facebooku i wyświetlane Państwa znajomym.

 

Facebook może wykorzystywać takie informacje w celach reklamowych, badania rynku i dopasowywania stron Facebooka do potrzeb użytkowników. Do tego Facebook sporządza profile użytkowania, zainteresowań i kontaktów, np. po to, by analizować korzystanie przez Państwa z naszej strony pod kątem wyświetlanych Państwu reklam, informować innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczyć kolejne usługi związane z korzystaniem z Facebooka.

 

Jeśli nie chcą Państwo, by Facebook przyporządkowywał dane zebrane poprzez naszą witrynę internetową do Państwa konta na Facebooku, przed odwiedzeniem naszej strony muszą się Państwo wylogować z Facebooka.

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także Państwa prawa i możliwości w zakresie ochrony Państwa prywatności znajdą Państwo w uwagach dotyczących ochrony danych (https://www.facebooK.com/about/privacy/) Facebooka.

 

b) Instagram

 

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są również wtyczki serwisu Instagram, prowadzonego przez spółkę Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

 

Wtyczki te są oznakowane logo Instagrama, przykładowo w formie „kamery instagramowej”.

 

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednio połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do Państwa przeglądarki i podłączana do strony. Poprzez podłączenie wtyczki Instagram otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny również wtedy, kiedy nie posiadają Państwo konta na Instagramie lub nie są już Państwo na nim zalogowani.

 

Takie informacje (w tym Państwa adres IP) są przesyłane z Państwa przeglądarki bezpośrednio na serwer Instagrama w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli są Państwo zalogowani na swój profil na Instagramie, Instagram może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Państwa profilu. Jeśli współpracują Państwo z wtyczkami, na przykład klikając przycisk Instagrama, informacje te są również przesyłane bezpośrednio na serwer Instagrama i tam przechowywane.

 

Informacje są ponadto publikowane na Państwie profilu na Instagramie i wyświetlane Państwa znajomym.

 

Jeśli nie chcą Państwo, by Instagram przyporządkowywał dane zebrane podczas wizyty na naszej stronie internetowej do Państwa profilu na Instagramie, przed odwiedzeniem naszej strony muszą się Państwo wylogować ze swojego profilu na Instagramie.

 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności Instagrama (https://help.instagram.com/155833707900388).

 

c) Google+

 

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są ponadto komponenty przycisku Google+ sieci społecznościowej Google+ prowadzonej przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA, (Google).

 

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny, która zawiera taki przycisk, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informacje o tym, które konkretne strony naszej witryny internetowej odwiedzili Państwo z wykorzystaniem swojego adresu IP.

 

Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani do Google+, przy każdym otwarciu naszej strony internetowej oraz podczas całego pobytu na naszej stronie internetowej Google rozpoznaje, które konkretne strony naszej witryny internetowej Państwo odwiedzili. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przyporządkowywane przez Google do odpowiedniego konta Google+.

 

Jeśli uruchomią Państwo jeden z przycisków Google+ umieszczonych na naszej stronie internetowej i tym samym udzielają rekomendacji, Google przyporządkowuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika i przechowuje te dane. Google przechowuje Państwa rekomendacje Google+1 i udostępnia je zgodnie z zaakceptowanymi przez Państwa warunkami. Jedna z udzielonych przez Państwa na tej stronie internetowej rekomendacji Google+1 jest z kolei przechowywana i przetwarzana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa Państwa konta Google+1 i przechowywanym na nim zdjęciu w innych usługach Google, na przykład wynikach wyszukiwarki Google, Państwa koncie Google lub w innych miejscach, przykładowo na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Ponadto Google jest w stanie powiązać wizytę na tej stronie internetowej z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Co więcej Google zapisuje te informacje osobowe w celu poprawienia i optymalizowania różnych usług Google.

 

Poprzez przycisk Google+ Google zawsze otrzymuje informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, kiedy otwierając naszą stronę, są Państwo jednocześnie zalogowani na swoim koncie Google+; dzieje się tak niezależnie od tego, czy nacisną Państwo przycisk Google+ czy też nie.
Mogą Państwo uniemożliwić takie przekierowanie, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed otwarciem naszej strony internetowej.

 

Więcej informacji oraz obowiązujące warunki ochrony danych Google mogą Państwo pobrać ze strony https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Więcej uwag od Google na temat przycisku Google+1 mogą Państwo pobrać ze strony https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

d) Youtube

 

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są ponadto wtyczki serwisu YouTube, spółki YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, spółki-córki Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny, która zawiera wideo YouTube, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerami YouTube. W ten sposób YouTube i Google otrzymują informacje o tym, które konkretne strony naszej witryny internetowej odwiedzili Państwo z wykorzystaniem swojego adresu IP.

 

Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani do serwisu YouTube, przy każdym otwarciu naszej strony internetowej zawierającej film wideo YouTube, YouTube rozpoznaje, które konkretne podstrony Państwo odwiedzili. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przyporządkowywane przez Google do odpowiedniego konta YouTube .

 

Poprzez komponenty YouTube, YouTube i Google zawsze otrzymują informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, kiedy otwierając naszą stronę, są Państwo jednocześnie zalogowani na swoje konto YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy nacisną Państwo film wideo YouTube czy też nie. Mogą Państwo uniemożliwić takie przekierowanie, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed otwarciem naszej strony internetowej.

 

Warunki ochrony danych opublikowane przez YouTube, które są dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, dostarczają informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

 

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 

Mają Państwo prawo:

 

– zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO – do cofnięcia udzielonej przez Państwa na naszą rzecz zgody w każdej chwili. Skutkuje to tym, że w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować już przetwarzania danych, które opierało się na Państwa zgodzie;

 

– zgodnie z art. 15 RODO – do zażądania informacji na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo żądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, o tym wobec kogo Państwa dane zostały lub są udostępniane, planowanym okresie ich przechowywania, istnieniu prawa do korekty i usunięcia danych, ograniczenia lub odmówienia ich przetwarzania, istnienia prawa do zażalenia, pochodzenia Państwa danych, o ile nie zostały one zgromadzone przez nas, a także o istnieniu automatycznego podjęcia decyzji, w tym profilowania i ewentualnie danych reprezentatywnych;

 

– zgodnie z art. 16 RODO – do bezzwłocznego zażądania korekty nieprawdziwych lub uzupełnienia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas;

 

– zgodnie z art. 17 RODO – do zażądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonywania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, z powodów interesu publicznego lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

 

– zgodnie z art. 18 RODO – do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile prawdziwość danych nie jest przez Państwa negowana, przetwarzanie jest bezprawne, ale Państwo odmówią ich usunięcia a my już ich dłużej nie potrzebujemy, jednak Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO złożyli Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzaniu;

 

– zgodnie z art. 20 RODO – do otrzymywania Państwa danych osobowych, które zostały nam udostępnione, w usystematyzowanym, powszechnie akceptowanym i nadającym się do odczytu formacie lub do zażądania przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej; i

 

– zgodnie z art. 77 RODO – do złożenia zażalenia do organu nadzoru. Z reguły mogą Państwo zwrócić się w tej sprawie do organu nadzoru właściwego dla Państwa miejsca pobytu lub miejsca pracy, lub naszej siedziby.

 

8. PRAWO SPRZECIWU

 

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, o ile istnieją do tego powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu, które jest wdrażane bez podania szczególnej sytuacji.

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługującego prawa odstąpienia lub prawa sprzeciwu, wystarczy, że wyślą Państwo maila na adres klub.zabrze@gmail.com.

 

9. AKTUALIZACJA I ZMIANA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje według stanu na maj 2018 roku.

 

W wyniku rozwijania naszej strony internetowej i oferty lub z powodu zmiany ustawowych bądź urzędowych wytycznych niezbędna może okazać się zmiana niniejszej Polityki prywatności. Obowiązującą aktualnie wersję Polityki prywatności można w każdej chwili pobrać i wydrukować ze strony https://www.slim-gym.pl/ochrony-danych/.